Domnule Director, Subsemnatul(a) ........ domiciliat(a) in .................. salariat(a) a(l) .......... rog sa-mi aprobati incetarea contractului cu acordul partilor, conform art. 55 lit. b din Codul Muncii, incepand cu data .............................. Motivul cererii ...